1

مفتول گالوانیزه و بررسی سیم گالوانیزه

News Discuss 
عمق گالوانیزاسیون در این حالت کمتر از گالوانیزاسیون گرم می باشد. سیم مفتول سفید (سیم گلخانه، سیم قپان، سیم رابیتس، سیم اسکوپ بندی، سیم توری فنس، سیم خاردار) علت انجام این کار، نرم و منعطف کردن مفتول، نفوذ پذیری و کاهش میزان کربن می باشد. مفتول گالوانیزه در دو نوع https://emilianoiafp54396.blogkoo.com/-34000146

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story